SKOZK w Motarzynie


Idź do spisu treści

Historia kosciola w Motarzynie

Rys historyczny Kościoła w Motarzynie.
Kościół w Motarzynie został wzniesiony w 1683 roku. Dzwony znajdujące się do dzisiaj w Kościele zostały odlane przez Joachima Karstede w 1603 i 1605 roku.Świątynie wybudowano na fundamentach wcześniejszego kościoła, który spłonął w 1643 roku. W połowie XIX wieku kościół przeszedł ostatni generalny remont – wtedy to wmurowano zachodnią ścianę o typowo noegotyckich podziałach i formach wykroju okien i drzwi. W tym też czasie naprawiono ściany elewcji i wstawiono nowe okna
(poprzednie były prawdopodobnie witrażowe). We wnętrzu kościoła zachowała się późnorenesansowa ambona pochodząca z XVII wieku oraz empora organowa pochodząca z tego samego okresu. Ponadto w kościele jest eklektyczny prospekt organowy trzyosiowy z nieczynnymi organami.
Po II wojnie światowej świątynię przekazano Kościołowi Rzymsko – Katolickiemu i poświęcono 8.12.1947 roku. Od tej pory kościół w Motarzynie pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny jest kościołem filialnym Parafii Krosino.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego