SKOZK w Motarzynie


Idź do spisu treści

Historia wsi Motarzyn

Rys historyczny wsi
Motarzyn –
Pierwsze wzmianki archiwalne dotyczące Motarzyna pochodzą z 1384 roku. Wtedy to książę Warcisław IV nadał w lenno część wsi Priesburowi Kliest. Druga część wsi należała do rodziny Kreiante, albo Vengerow. Wieś nosiła wtedy nazwę Muttrin. Potwierdzenie własności Kleistów znajduje się w szeregu dokumentach: w liście lennym z 1477 oraz z lat 1546, 1568 i 1621 oraz w protokółach wizytacji kościelnej Biskupstwa Kamieńskiego z 1493 roku.
W roku 1784 Motarzyn wraz z pobliskim Doblem stanowił własność Friedricha Wilhelma von Kleist z Dobrowa. W 1799r. F.W. von Kleist sprzedał te dobra podporucznikowi, późniejszemu majorowi, Gustawowi Lodwigowi Sigismundowi von Petersdorf. Od roku 1840 Motarzyn przeszedł na własność Karla Ludwiga Augusta von d.Osten. Do majątku wsi w tym czasie należał folwark, młyn wodny nad Parsętą i karczma. Ostatnim właścicielem Motarzyna przed 1945 rokiem był Emil Westphal.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego