SKOZK w Motarzynie


Idź do spisu treści

Motarzyn dzisiaj

Motarzyn dzisiaj.
Dzisiejszy Motarzyn zamieszkuje 30 rodzin – trochę ponad sto osób. Wieś należy administracyjne do gminy Tychowo. W dobie gospodarki rynkowej zlikwidowano połączenia komunikacyjne z innymi miejscowościami gminy. Młodzież szkolna dowożona jest do szkoły w Tychowie autobusem szkolnym. We wsi nie ma sklepu ani świetlicy wiejskiej. Kościół jest jedyną placówką kulturalną we wsi. Motarzyn leży na Solnym Szlaku Turystycznym i ze względu na atrakcyjne ukształtowanie terenu, przepiękne tereny leśne, sąsiedztwo rzeki Parsęty i unikalny zabytek jakim jest XVII- wieczny kościół, jest atrakcyjny dla turystów.
W 2002 roku probostwo w Krosinie, oraz nadzór nad kościołem w Motarzynie przejął Ksiądz Mariusz Woźniak.Dzięki sugestii ks.Woźniaka, z inicjatywy mieszkańców sołectwa powstał Społeczny Komitet Odbudowy Zabytkowego Kościoła w Motarzynie, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.Podstawowym zadaniem komitetu jest gromadzenie funduszy na renowację zabytku, który wymaga natychmiastowego generalnego remontu.W 2007 roku parafia uzyskała dotację z Mi. Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 385 tys. zł. Dzęki której można rozpocząć prace remontowe, lecz niezbędny do jej otrzymania jest 25% wkład własny. Coroczny charytatywny festyn, z którego dochód w całości przeznaczony jest na remont kościoła, organizowany przez komitet już po raz kolejny stał sie znaczącym wydarzeniem społeczno-kulturalnym w regionie integrując jego mieszkańców


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego