SKOZK w Motarzynie


Idź do spisu treści

O Tym Jak Zmarli Pobudzili Żywych

Społeczny Komitet Odbudowy Zabytkowego Kościoła w Motarzynie przy Radzie Sołeckiej Motarzyn - Doble otrzymał dofinansowanie od Fundacji Nauka dla Środowiska w wysokości 4200zł na realizację projektu "O tym jak zmarli pobudzili żywych".
Renowacja zabytkowego cmentarza, odkrzaczanie, naprawa zniszczonych nagrobków pozwolą na stworzenie miejsca, które stanie się atrakcją turystyczną miejscowości i będzie kolejnym działaniem, po renowacji Kościoła z XVI wieku, poprawiającym estetykę Motarzyna. Projekt dodatkowo zakłada przeprowadzenie „spaceru pamięci" i wieczornicy z udziałem m.in. dawnych mieszkańców wsi Motarzyn.
Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy mają jakąkolwiek wiedzę na temat ludzi pochowanych na cmentarzu w Motarzynie lub jakąkolwiek inną wiedzę na temat tego cmentarza. Osoby te proszone są o kontakt pod numerem telefonu 600459768.
Zapraszamy również na fanpage projektu na portalu Facebook

Akcję "O Tym Jak Zmarli Pobudzili Żywych" dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Nauka dla Środowiska - Ośrodek Działaj Lokalnie w Koszalinie
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego