SKOZK w Motarzynie


Idź do spisu treści

Zarzad SKOZK/Verwaltung SKOZK

- Przewodniczący : Wiesława Wierszycka
- Wiceprzewodniczący : Radosława Miłkowska
- Skarbnik : Jarosław Jakimiuk
- Sekretarz : Andrzej Chrzanowski
- Członek Zarządu : Tomasz Adamczyk


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego