SKOZK w Motarzynie


Idź do spisu treści

Zdjęcia koscioła w Motarzynie

Zdjęcia kościoła przed remontem Zdjęcia kościoła w trakcie remontu Zdjęcia kościoła po ukończeniu pierwszego etapu remontu